Over ons

Medio 2010 schonken enkele enthousiaste inwijkelingen en authentieke dorpsgenoten van Meldert (Hoegaarden) het leven aan Meldert Leeft! Met als doel het kermisgebeuren tijdens het Pinksterweekend nieuw leven in te blazen.

Zowat elke medewerker van Meldert Leeft! heeft wel ergens een verleden bij een vereniging, jeugdbeweging of zette zich ook al vaker belangeloos in voor de gemeenschap. Zij houden ervan om hun steentje bij te dragen in een leuke en verdraagzame samenleving.Als verlengstuk zetten deze mensen hun idealen verder door de inwoners van hun dorp, gemeente, omliggende gemeenten en zelfs over de taalgrenzen heen bij mekaar en op de been te brengen via tal van leuke, sportieve, culturele, educatieve en andere activiteiten. Hierbij vestigen wij onze aandacht erop dat elke leeftijdsgroep aan bod en aan zijn trekken komt en mooie herinneringen beleeft aan onze activiteiten.

 

Bij de organisatie van zijn initiatieven kan Meldert Leeft! rekenen op vele helpende handen en de logistieke steun van de gemeente Hoegaarden, dorpsgenoten, vrienden en kennissen.

 

 

Eind 2014 hebben Pieter, Jurgen & Goele, na vijf jaren van noeste arbeid, de fakkel doorgegeven aan een nieuw bestuur. Hun inspanningen willen wij verderzetten met onze nieuwe groep. De reden van bestaan van onze vzw, het organiseren van de kermis tijdens het pinksterweekend, zal zo blijven maar het nieuwe bestuur houdt er ook aan om nieuwe initiatieven te organiseren.

 

Ann Roelants trekt de vzw als voorzitster. Zij wordt bijgestaan door een bestuur bestaande uit :

  • Nikki Huts , ondervoorzitster
  • Luc Snoekx, secretaris
  • Bruno Hacour, penningmeester
  • Henk Meeus, bestuurslid